Langeveen JO8-1

Teamindeling: Leiders: Dennis Hesselink
Michael Kievitsbos Coen Koopman
Ties Olthof
Jip Nijkamp Training: Woensdag 18.15 uur
Scot Olimulder Trainers: Dennis Hesselink
Guus Mensink
Stan Mollink  Coen Koopman
Sam Hesselink Thuiswedstrijd: Zaterdag 9.00 uur
Daan Rikhof
loading