Jaarvergadering VV Langeveen

Donderdag 6 december vond de jaarvergadering van de VV Langeveen traditioneel plaats bij Café Restaurant Waaijer.  Herald ter Groot zat, als vervanger van de wegens omstandigheden niet aanwezige vicevoorzitter Jan Mensen, de vergadering voor. Zoals altijd werd de koffie aangeboden door gastheer Jan Waaijer.

Secretaris Bianca Lohuis nam het jaarverslag van de vorige jaarvergadering met de aanwezige leden door en haalde nog eens aan dat onder andere de ontwikkelingen rondom MijnDorp 2030 en met name het onderdeel samenvoeging Maatschappelijk Vastgoed Langeveen iedere vergadering een vast agendapunt was. Daarnaast vestigde ze nogmaals de aandacht op de nieuwe commissie voor het clubblad De Uitblinker waardoor het clubblad dit jaar nog meer uitstraling heeft gekregen en voor het eerst in de geschiedenis tezamen met de donateurskaarten huis aan huis is verspreid in Langeveen.

Penningmeester Philip Kleizen gaf een korte en bondige samenvatting van de financiële zaken en daaruit bleek dat er afgelopen boekjaar een klein batig saldo is ontstaan, er een extra reservering is gedaan voor onderhoud velden en dat de vereniging er financieel goed en stabiel voor staat. Tevens kon Philip mededelen dat de kascommissie bestaande uit Rolf Snijders en Nick Lohuis weer goedkeuring heeft kunnen geven op de jaarcijfers.

Herald ter Groot gaf vervolgens aan dat gezien de op dit moment stabiele financiële situatie er op dit moment geen noodzaak is om de contributie te verhogen maar dat daar komend seizoen wel kritisch naar gekeken moet worden, gezien alle kostenverhogende ontwikkelingen die mogelijk op stapel staan.

Vervolgens nam Arjan Boers het woord om namens de Stichting Onderhoud Velden een korte samenvatting te geven over de financiële stand van zaken binnen deze stichting en een uitleg te geven over het afschaffen van de BTW-regeling welke een behoorlijke impact heeft maar dat men er alle vertrouwen in heeft de komende jaren de benodigde reserveringen te kunnen maken.

Dit jaar waren er geen aftredende dan wel herkiesbare bestuursleden en werd Daan Kienhuis als nieuw bestuurslid voorgedragen aan de vergadering. Daan zat als afgevaardigde van de activiteitencommissie het afgelopen jaar eigenlijk al bijna ieder bestuursvergadering aan tafel en werd unaniem door de vergadering verwelkomt als nieuw bestuurslid.

Manfred Paus blikte namens de technische commissie kort terug op het afgelopen seizoen  maar met name vooruit op diverse positieve ontwikkelingen binnen de verenging. Vorig seizoen volgden al  3 jeugdtrainers de KNVB Pupillentrainerscursus en op dit moment volgen zelfs 12 leden van de vereniging de KNVB JVTC cursus op sportcomplex ’t Schreuder. Mede daardoor gaat het voetbalniveau van de jeugdteams stapje voor stapje omhoog en de eerste jeugdkampioen (het team van JO15 is op moment van schrijven reeds met 6 punten voorsprong kampioen in de 2e klasse) is al weer verwelkomt. Er werd nog een toelichting gegeven op de perikelen omtrent de Enschedese clubs in 5e klasse A en tevens werd bekend gemaakt dat het contract met hoofdtrainer Jacob Posthuma na goed onderling overleg niet wordt verlengd.

Nieuwe hoofdtrainer

Ook kon de TC deze avond bekend maken dat er inmiddels overeenstemming is bereikt met Tom Veldscholten uit Albergen als nieuwe hoofdtrainer van VV Langeveen. Tom is o.a. oud speler van Tukkers 1 en 2 en van MVV ’29 2 en heeft jarenlang diverse jeugdteams bij de Tukkers getraind, als assistent trainer bij Tukkers 1 zijn TC 2 gehaald, vervolgens jaar 3 jaar MVV ’29 A1 onder zijn hoede gehad en is dit seizoen eindverantwoordelijk voor het 2e elftal en de Beltona bij MVV ’29. Daarnaast paste het profiel van Tom perfect bij het plaatje dat de spelers van Langeveen 1 de TC meegaven in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. De TC is ervan overtuigd dat Tom goed zal passen bij de selectie en onze vereniging in het algeheel en het maximale uit de nog steeds jonge eerste selectie zal halen.

Jubilarissen

Vervolgens nam Herald het woord voor het onderdeel jubilarissen. Dit jaar was er één jubilaris te huldigen en wel voor het 40-jarig lidmaatschap. Laurens Oude Nijeweme kreeg dan ook uit handen van zijn zwager Herald een mooi aandenken overhandigd.

Sportploeg

De sportploeg van het jaar is een niet direct spelend team maar zij zorgen er door hun tomeloze inzet wel voor dat andere teams kunnen blijven voetballen. Zonder dit team zou onze vereniging bijna niet levensvatbaar meer zijn want zij zorgen voor een zeer grote bron van inkomsten waardoor de financiën binnen de vereniging stabiel en op orde zijn. Het realiseren van het kunstgras heeft dit team een enorme boost gegeven en mede daardoor hangt er op dit moment al een 2e ring vol met borden rondom het veld, maar de honger is nog niet gestild en ze zijn inmiddels bezig met het realiseren van een 3e ring. Kortom een meer dan terechte verkiezing tot sportploeg van het jaar. Het team bestaande uit Harrie Mensen, Ben Mensen, Paul Waaijer en Remco Kroeze kreeg dan ook uit handen van Herald een heel mooi aandenken uitgereikt.

Sportman van het jaar

Herald bouwde de omschrijving van de sportman langzaam op. Deze sportman zet zich op meerdere vlakken in voor de vereniging. Hij is al jaren jeugdtrainer en is op dit moment trainer en coach van een jeugdteam. Speelt op zondag ook nog zijn wedstrijden bij de senioren en staat dus gemiddeld 5 keer in de week op het veld. Afgelopen seizoen heeft hij nog een KNVB trainerscursus gevolgd en met succes afgesloten. Dit zijn allemaal pluspunten … Maar hij heeft ook een klein min puntje; hij wil nog wel eens een onnodige kaart pakken. Naast de sportieve aspecten is hij ook nog eens lid van de kascommissie. Op dat moment was het iedereen in de zaal overduidelijk dat Nick Lohuis dit seizoen de sportman van het jaar is bij VV Langeveen. Nick kreeg vanzelfsprekend de wisselbeker en een aandenken overhandig door Herald.

Afsluiting

Ter afsluiting stond Herald nog even stil bij de ontwikkelingen omtrent het Maatschappelijk Vastgoed Langeveen. Momenteel zijn er subsidiegelden beschikbaar gesteld om in 2019 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en tevens een (nieuw) planontwerp te laten maken door een onafhankelijk externe en deskundige partij.

Het team van de veterenen werd bedankt voor hun inzet bij het verkopen van de donateurskaarten waarmee zij weer een mooi bedrag voor de vereniging hebben opgehaald en gaf Herald nog kort tekst en uitleg over de kledinglijn van VV Langeveen waarbij hij aangaf dat het belangrijk is om gebruik te maken via de link op de clubsite www.vv-langeveen.nl want dan kom je gelijk op de specifiek voor onze vereniging ontwikkelde site terecht. Er lopen inmiddels al veel senior- en jeugdleden rond in deze mooie kleding en dat geeft een mooie uitstraling onder andere op de trainingen

Na afloop bleven diverse leden nog even hangen in het voorcafé van Jan Waaijer om nog even na te kletsen over van alles en nog wat.

Bijgaand zie u de foto met de jubilaris, sportploeg en sportman van het jaar.

loading