Kunstgrasbeleid

STICHTING TER BEVORDERING VOETBAL LANGEVEEN

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS KUNSTGRASVELD

* Betreed het veld uitsluitend via de toegangspoorten.
* Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil. Gebruik de schoonloop mat.
* Betreed het veld met geschikte voetbalschoenen (ongeveer 13 noppen). GEEN STALEN NOPPEN. Liefst ook geen kunstgrasschoeisel.
* Zorg dat het veld schoon blijft van kauwgom en dergelijke.
* Voorkom smeltplekken in het kunstgras. Niet met vuur, sigaretten en hete voorwerpen het veld
betreden.
* Neem geen glaswerk mee het veld op.
* Spreek elkaar aan op nalatigheid.
* Meld beschadigingen bij de consul.
* Na iedere wedstrijd en training dienen alle doelen/doeltjes van het veld gehaald te worden zodat
het veld (ook de buitenkanten) iedere dag van de week gesleept kan worden. De kleine trainings-
doelen dienen aan de zijkant van het veld geplaatst te worden aan de kant van Bennie en Paul
Waaijer via de speciale poorten aan de zijkant van het veld. De doeltjes zover mogelijk naar
achteren zetten op het tegelpad tegen de hoge afrastering aan zodat de mensen voorlangs kunnen
lopen. De grote doelen en pupillendoelen dienen via de grote poort aan de achterzijde van het veld
op het speciale vlak geplaatst worden dat tegen het trainingsveld aan ligt.
De doelen niet over de afrastering tillen want dan beschadigd ons prachtige gecoate
hekwerk. Altijd de speciaal daarvoor gemaakte poorten gebruiken!
* Het team dat de laatste wedstrijd heeft gespeeld zorgt ervoor dat de speciale RVS-doppen
weer in de buizen voor de hoekvlaggen worden geplaatst. Graag bij het plaatsen van de hoekvlaggen de RVS-dopppen in de hoek op de brede betonrand leggen zodat deze altijd een vaste plek hebben, dus niet kwijt raken en er dan ook niet zo snel vergeten wordt om deze na de wedstrijd weer in de buizen te plaatsen.

GEBRUIK BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

* Kale vorst
Bespelen geen bezwaar, wel is de mat hard.

* Sneeuw
Verwijderen van sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden.
Betreden zorgt dan voor ijsvorming waardoor de vezels afbreken en langzamere dooi zal
Plaatsvinden.

* IJzel
Bespeling/ betreding is verboden. Vezels breken af.

* Dooi
Bespelen tijdens dooiperiode is verboden, totdat de vorst uit de bodem is
Wanneer er tijdens dooi water op veld staat is dat een teken dat de vorst niet uit het veld
is.

* Bij twijfel
raadpleeg de consul

loading