Jaarvergadering VV Langeveen

Donderdag 28 november vond de jaarvergadering van de VV Langeveen traditioneel plaats bij Café Restaurant Waaijer waarbij dit jaar de nieuwe eigenaren Wendy Horenberg en Alex Weultjes de koffie voor hun rekening namen en onze vereniging op de vertrouwde gastvrije wijze ontving.

Secretaris Bianca Lohuis nam het jaarverslag van de vorige jaarvergadering met de aanwezige leden door en haalde nog eens aan dat onder andere de ontwikkelingen rondom MijnDorp 2030 en met name het onderdeel samenvoeging Maatschappelijk Vastgoed Langeveen iedere vergadering een vast agendapunt was.

Penningmeester Philip Kleizen gaf een korte en bondige samenvatting van de financiële zaken en daaruit bleek dat er afgelopen boekjaar een klein batig saldo is ontstaan, er een extra reservering is gedaan voor het eventueel realiseren van een kantine en dat de vereniging er financieel goed en stabiel voor staat. Tevens kon Philip mededelen dat de kascommissie bestaande uit Rolf Snijders en Nick Lohuis weer goedkeuring heeft kunnen geven op de jaarcijfers.

Vice voorzitter Jan Mensen gaf vervolgens aan dat gezien de op dit moment stabiele financiële situatie er op dit moment geen noodzaak is om de contributie te verhogen maar dat daar komend seizoen wel kritisch naar gekeken moet worden, gezien alle kostenverhogende ontwikkelingen die mogelijk op stapel staan.

Vervolgens nam Jos Waaijer kort het woord om namens de Stichting Onderhoud Velden aan te geven dat er op dit moment geen spannende zaken spelen maar er afgelopen jaar wel een forse kostenpost is geweest voor groot onderhoud aan het kunstgrasveld en drukte de aanwezige leden op het hart verstandig met het veld om te blijven gaan en de kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te sparen.

Dit jaar waren er geen aftredende dan wel herkiesbare bestuursleden.

 

Manfred Paus blikte namens de technische commissie kort terug op het afgelopen seizoen  maar met name vooruit op diverse positieve ontwikkelingen binnen de verenging. Vorig seizoen volgden 10 leden van de vereniging de KNVB JVTC cursus op sportcompex ’t Schreuder waarvan er ook een aantal definitief als jeugdtrainer op het veld staat. Mede daardoor gaat het voetbalniveau van de jeugdteams stapje voor stapje omhoog. Met name de knappe prestatie van het JO15 team dat als 3e eindige in de 1e klasse was een extra vermelding waard. Er werd ook weer een toelichting gegeven op de perikelen omtrent de Enschedese clubs in 5e klasse A waarbij de vereniging met argusogen uitkijkt naar de nieuwe bijeenkomst van de KNVB hierover op donderdag 12 december as.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Jan Mensen maakte aan de vergadering kenbaar dat Renate Plegt bereid is gevonden om de vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging te worden. Renate stelde zich voor aan de aanwezigen ten behoeve van diegenen die haar eventueel nog niet zouden kennen en gaf aan dat deze functie goed aansluit bij de werkzaamheden die zij verricht vanuit haar dienstbetrekking bij de Gemeente Borne. Renate gaf een duidelijke uitleg over wat de vertrouwenscontactpersoon kan betekenen voor de leden en op welke manieren men contact op kan nemen. In een laatste toelichting gaf zij nog eens duidelijk aan dat met name voor de jeugdleden de vertrouwenscontactpersoon een (anoniem) meldpunt kan zijn. Ook riep zij de vergadering op om mee te denken over het benaderen van een 2e VCP. Overigens is Renate ook de VCP van de handbalvereniging Langeveen

 

Jubilarissen

Vervolgens nam Jan weer het woord voor het onderdeel jubilarissen. Dit jaar waren er 2 jubilarissen.

Eén jubilaris voor het 25-jarig lidmaatschap en wel Daan Heveling en één voor het 40-jarig lidmaatschap te weten Gerard Weersink. Beide kregen een mooi aandenken overhandigd.

 

Sportploeg

De sportploeg van het jaar is een niet direct spelend team maar zij zorgen door hun schriftelijke prestaties ervoor dat het hele dorp is geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Dankzij hun inzet is de Uitblinker inmiddels een full colour boekwerk  wat huis aan huis wordt verspreid binnen het dorp. Daarom zijn de redactieleden Arjan Kole, Nick Withag en Niek Waaijer dit jaar terecht uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Ook zij  kregen een mooi aandenken uitgereikt.

 

Sportman van het jaar

Jan bouwde de omschrijving van de sportman langzaam op. Deze sportman zet zich op heel veel  vlakken in voor de vereniging. Hij is al jaren jeugdtrainer en/of leider en is op dit moment ook weer leider van een jeugdteam. Zit in de activiteitencommissie en is één van de grote initiators van het jaarlijkse jeugdkamp. Is mede verantwoordelijk voor de website en speelt op zondag ook nog zijn wedstrijden bij de senioren.  En als hij geblesseerd was en dat was hij de afgelopen jaren nogal eens, dan zette hij zich in als leider van het betreffende team. Daarnaast maakt hij sinds vorig jaar deel uit van het hoofdbestuur. Nu was het de meesten in de zaal wel duidelijk dat Daan Kienhuis de sportman van het jaar was geworden. Zelf reageerde hij zeer verbaasd want binnen het bestuur was toch een andere naam genoemd ?

Jan overhandigde Daan de wisselbeker met daarop de namen van prominente voorgangers en het unieke aan Daans titel is het feit dat het de eerste vader/zoon combinatie op de beker is. Zijn vader Harrie was een aantal jaren daarvoor ook al sportman van het jaar geweest! Natuurlijk was er ook een mooie bos bloemen voor Daans vriendin Jorinde.

 

Maatschappelijk vastgoed en kantine

Ter afsluiting stond Herald ter Groot nog even stil bij de ontwikkelingen omtrent het Maatschappelijk Vastgoed Langeveen. Het is de afgelopen periode niet echt opgeschoten maar inmiddels is de Gemeente Tubbergen bereid gevonden om een stappen- en tijdsplan te maken zodat er op redelijk korte termijn duidelijk wordt welke weg gevolgd wordt en welke mogelijkheden er zijn.

Daarnaast gaf Herald aan dat de nieuwe eigenaren Alex en Wendy van Café Restaurant Waaijer ons de ruimte geven om eventueel een eigen kantine te realiseren. Er werd op de beamer een impressie getoond van hoe het eruit zou kunnen gaan zien en dat het niet alleen gaat om het realiseren van extra omzet maar meer nog om de grotere binding die dan binnen de vereniging zal ontstaan als spelers en supporters een gezellige ruimte hebben voor o.a. de 3e helft. Daarna werd de vergadering gevraagd of men in kon stemmen met de realisatie van een kantine en daaruit volgde een niet verrassend unaniem JA. Vervolgens werd de leden voorgehouden dat aan een kantine ook verplichtingen hangen zoals het draaien van kantinediensten. Na 2 stemronden werd ook het voorstel dat er minimaal 3 kantinediensten per jaar moeten worden gedraaid met een overgrote meerderheid akkoord bevonden. Daarop gaf Herald namens het bestuur aan dat er sowieso een kantine zal worden gerealiseerd maar dat er nog bekeken moet worden hoe een en ander uit te voeren mede met het oog op de gewenste en hoognodige realisatie van een Multifunctionele Accommodatie in Langeveen op (hopelijk) redelijk korte termijn.

Na afloop bleven diverse leden nog even hangen in het voorcafé om na te kletsen over van alles en nog wat en met name over de kantine.

Bijgaand zie u de foto met de jubilarissen, sportploeg en sportman van het jaar.

loading