Langeveen huldigt 12 jubilarissen in jubileum jaar.

Donderdag 14 oktober vond de jaarvergadering van VV Langeveen traditioneel plaats bij Café Restaurant Waaijer.

Afgelopen jaar kon de jaarvergadering in verband met de coronamaatregelen helaas niet door gaan.
Echter zijn de leden door middel van een e-mail op de hoogte gebracht van de actualiteiten binnen de vereniging. Secretaris Elise Scherphof nam het jaarverslag met de aanwezige leden door en haalde nog aan dat het 75-jarige jubileum en de ontwikkelingen van de multifunctionele accommodatie in Langeveen iedere vergadering een vast agenda punt waren.

Penningmeester Philip Kleizen gaf een korte en bondige samenvatting van de financiële zaken en daaruit bleek dat er afgelopen boekjaar een klein batig saldo is ontstaan. De vereniging staat er financieel goed en stabiel voor. Tevens kon hij mededelen dat de kascommissie bestaande uit Rolf Snijders en Nick Lohuis weer goedkeuring heeft kunnen geven op de jaarcijfers.

Vice voorzitter Jan Mensen gaf vervolgens aan dat gezien de op dit moment stabiele financiële situatie er op dit moment geen noodzaak is om de contributie te verhogen maar dat daar komend seizoen wel kritisch naar gekeken moet worden, gezien alle kostenverhogende ontwikkelingen die mogelijk op stapel staan.

Ook waren er een aantal bestuurs mutaties. Secretaris Bianca Lohuis trad af en was niet herkiesbaar. Secretaris Elise Scherphof en algemeen lid Wessel Waaijer werden als nieuwe bestuursleden voorgedragen aan de vergadering. Beide werden unaniem door de vergadering verwelkomt als nieuwe bestuursleden.

Manfred Paus blikte namens de technische commissie kort terug op het afgelopen seizoen, na een paar wedstrijden lag de competitie al stil en konden er in verband met corona geen wedstrijden meer gespeeld worden. Dit jaar wordt er weer gestart met 4 senioren teams en met 6 jeugdelftallen waarvan de jongste groep meedraait bij de F-league bij Stevo. De vereniging is trots op het feit dat ze voor ieder jeugdteam op iedere trainingsavond 2 trainers op het veld hebben staan. Ook zijn voor de zaterdag bij ieder team minimaal 2 begeleiders.

Bij de senioren valt met name de rumoerige start bij het 1e elftal op. Begin september heeft Tom Veldscholten besloten om per direct te stoppen als hoofdtrainer. Het verschil van inzicht over het perspectief komend seizoen heeft hem doen besluiten te stoppen. Gelukkig is er op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Bernhard Wegdam wordt dan ook van harte welkom geheten binnen de vereniging.

Ontwikkelingen MFA
Rolf Snijders gaf namens het Maatschappelijk Vastgoed Langeveen een presentatie aan alle leden. Hierin blikt hij terug op de historie, de huidige ontwikkelingen en de verschillende concept situaties voor wat betreft de multifunctionele accommodatie. De mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt op de website van MVL: Mogelijk scenario’s – Maatschappelijk Vastgoed Langeveen (mv-l.nl)

Jubilarissen
Vervolgens nam Jan Mensen weer het woord voor het onderdeel jubilarissen. Vorig jaar konden de jubilarissen niet gehuldigd worden, waardoor er dit jaar maar liefst 12 jubilarissen gehuldigd zijn.
Eén jubilaris, lid van het eerste uur, feliciteerde de vereniging met het 75-jarig lidmaatschap en wel Johan Hagedoorn. Daarnaast is Alwie Tijhuis voor het 70-jarige lidmaatschap gehuldigd en zijn er drie jubilarissen gehuldigd met het 60-jarige lidmaatschap; Ben Mensen, Gerrit Hesselink, en Gerrit Paus. Ook mocht de vereniging Marcel Waaijer huldigen voor het 50-jarige lidmaatschap en mochten ze Ard Wolfkamp en Manfred Paus huldigen met het 40-jarige lidmaatschap. Maar liefst vier jubilarissen mocht de vereniging dit jaar huldigen met het 25-jarige lidmaatschap, te weten Gideon Geerink, Patrick Groothuis, Alwin Buter en Stef Oude Hendriksman.

Alle jubilarissen kregen een mooi aandenken overhandigd.

Sportploeg- en sportman van het jaar
Het betreft een groep die heel fanatiek bezig was het afgelopen jaar en menig vrij uurtje heeft gestopt in de vereniging. Het is dit jaar geen elftal geworden dat de titel sportploeg heeft gewonnen. Maar een groep mensen binnen de vereniging die zich positief heeft onderscheiden. Het zijn allemaal mensen die niet alleen vanuit de functie waaruit ze deze titel krijgen veel doen voor de vereniging maar daarnaast ook nog eens heel veel op andere vlakken, zowel voor als achter de schermen. Altijd hebben alle leden van deze groep het beste voor met de vereniging. De groep die deze titel krijgt en verdient is een groep die tijdelijk gevormd is maar wel een belangrijk rol heeft vertolkt het afgelopen jaar en ook nog het komende jaar binnen de vereniging. Met trots kondigt Jan Mensen de sportploeg van het jaar aan: onze Jubileumcommissie commissie bestaande uit Marcel Waaijer, Jan Waaijer, Niek Waaijer, Bertus Nijhuis en Manfred Paus. Ook zij kregen een mooi aandenken uitgereikt.

Vervolgens bouwde Jan Mensen de omschrijving van de sportman langzaam op: het is een titel die je ontvangt omdat je je optimaal inzet voor de vereniging. Hij is een voorbeeld voor jong en oud. Hij stelt zich altijd correct op naar leden, trainers, begeleiders en tegenstanders. Dit alles doet hij niet omdat het moet maar omdat het een natuurlijke houding van hem is om zich dienstbaar op te stellen voor de vereniging. En bovenal omdat hij de vereniging een warm hart toedraagt en trots is op zijn club. Hij bekleed binnen de vereniging diverse functies. Hij maakt deel uit van de activiteitencommissie. Hij gaat jaarlijks mee op jeugdkamp als leider. Helpt met het organiseren van de sponsorloop. Als de tent voor welke activiteit dan ook wordt opgezet is hij van de partij. Hij is al jaren jeugdleider van een jeugdteam, geeft daarnaast ook nog wekelijks training aan de jeugd van JO15. Staat elke zaterdag aan de lijn om de wedstrijden te vlaggen en als een ander team verlegen zit wil hij daar ook nog best invallen. Hij is al 21 jaar lid van de vereniging en hij speelt elke zondag zijn wedstrijdjes in het 3e elftal meestal als verdediger. Het is een man die het hart op de goede plek heeft zitten voor de vereniging. De sportman van het jaar is Marc Waaijer. Jan Mensen overhandigde Mark de wisselbeker met daarop de namen van prominente voorgangers.

75-jarige jubileum
Als bestuur en jubileumcommissie kijkt de vereniging terug op een meer dan geslaagd jubileumweekend. Het was prachtig weer en de opkomst was goed ondanks de beperkingen die nog golden. Jesse Lansink heeft een prachtige aftermovie van het weekend gemaakt. De aftermovie is terug te vinden op onze website.

Vanwege de beperkingen konden activiteiten helaas niet allemaal door gaan wat oorspronkelijk op de planning stonden. De jubileumcommissie is onlangs al weer bijeen gekomen om die zaken alsnog te organiseren. Het advies luidt dan ook om de volgende data alvast in jullie agenda te noteren:

Donderdag 14 juli 2022; een officiële receptie en tevens wordt de prachtige expositie weer opengesteld.
Vrijdag 15 juli 2022 wordt er een 5×5 toernooi inclusief DJ georganiseerd. Zaterdag 16 juli staat er ’s middags een bijzondere wedstrijd voor het 1e elftal op het programma, en ’s avonds een spectaculaire feestavond voor alle inwoners van Langeveen.

Bijgaand ziet u de foto met de sportman- en sportploeg van het jaar.

loading